Podmínky použití

Obecné podmínky užití portálu INVESTUJ.cz

(dále jen „Obecné podmínky“)

Portálem“ se v těchto Obecných podmínkách rozumí internetový portál umístěný na adrese www.investuj.cz.

Provozovatelem“ se v těchto Obecných podmínkách rozumí společnost 108 AGENCY, s.r.o., IČ 289 54 653, se sídlem Praha 3, Žižkov, Příběnická 939/20, PSČ 130 00.

Uživatelem“se v těchto Obecných podmínkách rozumí jakákoliv osoba, která se pomocí sítě internet připojí k Portálu.

  1. Majitelem Portálu a veškerých práv s Portálem spojených je Provozovatel.

  2. Portál slouží k inzerci nemovitostí k prodeji či jiných investičních příležitostí.

  3. Veškeré informace obsažené na Portálu jsou informace poskytnuté inzerujícími subjekty. Provozovatel nemá možnost ověřit pravdivost a úplnost těchto informací. Uživatelé berou na vědomí, že Provozovatel neručí za pravdivost a úplnost informací obsažených na Portálu.

  4. Fotografie užité na Portálu jsou poskytnuty inzerujícími subjekty. Autorská práva k těmto fotografiím svědčí jejich autorům a Uživatelé nejsou bez souhlasu autorů fotografií oprávněni tyto fotografie jakkoliv užívat či rozmnožovat.

  5. V případě, že Uživatel poskytne v souvislosti s užíváním Portálu Provozovateli jakékoliv informace, které by mohly být považovány za osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, dává tím Uživatel Provozovateli zároveň souhlas se zpracováním a uchováním těchto údajů.

  6. V případě, že Uživatel na základě informací získaných prostřednictvím Portálu vstoupí do obchodního vztahu s inzerentem inzerujícím na Portálu, zavazuje se Uživatel na žádost Provozovatele poskytnout Provozovateli informace týkající se tohoto obchodního vztahu.

  7. Tyto Obecné podmínky jsou závazné pro všechny Uživatele. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Obecné podmínky změnit v případě, že to bude vyžadovat změna legislativy České republiky, potřeba ochránit zájmy Uživatelů nebo řádný provoz a funkčnost Portálu, případně jiné provozní důvody.

  8. Provozovatel je oprávněn služby Portálu kdykoliv omezit či změnit, případně provoz Portálu ukončit.

  9. Provozovatel neručí za dostupnost Portálu v rámci sítě internet.

V případě dotazů, připomínek k fungování portálu nebo zájmu o spolupráci nás prosím kontaktujte na emailu [email protected].